Opstarten

NOVA Gewestelijk

NOVA Gemeentelijk

NOVA Leefmilieu Brussel

Beheren

NOVA beheren

Over NOVA...

NOVA is een platform voor het beheer van de stedenbouwkundige vergunningen en de milieuvergunningen.

Deze toepassing wordt momenteel gebruikt door twee gewestelijke instanties (Het Bestuur Ruimtelijke Ordening en Huisvesting van het Ministerie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en Leefmilieu Brussel) en alle brusselse gemeenten die deze toepassing gebruiken voor eigen rekening maar ook om onderling gegevens uit te wisselen bij bepaalde procedures.

NOVA 4.9.14

Een laatste release voor NOVA 4 voordat NOVA 5 eraan komt (beloofd)! Enkele kleine aanpassingen op vlak van waarschuwingen voor MV en de EPB-raadgevers. We verlengen de periode voor Urbain en verminderen de beperkingen voor de kadastrale percelen.

Assyst

Een Assyst-formulier om hoofdgebruikers hun Irisline-ticket direct in te kunnen vullen. Neem contact op met de Service Manager om een login en wachtwoord te verkrijgen.

Hulp

Hebt u een probleem met NOVA? Contacteer ons:

Assyst-formulier

irisline@cibg.irisnet.be
02 801 00 00

Nuttige links

Configuratieproblemen?